Oebele van der Veen

Oebele van der Veen

Mijn naam is Oebele van der Veen, ik ben 40 jaar oud, getrouwd met Gerla en trotse vader van drie geweldig  lieve dochters. 
Ik ben in mijn dagelijks leven  commercieel adviseur  bij Interfurn BV.

Sinds 2012 ben ik voorzitter van het bestuur van de ChristenUnie in de mooie Gemeente Opsterland. In februari 2013 werd mij de vraag gesteld of ik op de kieslijst voor de gemeenteraad verkiezingen van 2014 wilde staan. Na een korte bedenktijd kon ik met een eerlijk geweten ja zeggen op deze vraag, ik heb mij verkiesbaar gesteld omdat ik denk dat ik als Christen een toevoeging kan zijn voor de gemeente politiek. We hebben van God de opdracht gekregen om te zorgen voor onze naasten en onze talenten te gebruiken.  De ChristenUnie staat voor politiek met als grondslag de bijbel, in deze Bijbel kunnen we als Christenen vele handvaten vinden hoe ons  te gedragen in het dagelijkse leven. Ik zou graag in de komende periode klaar willen staan voor de mensen die het in deze tijden moeilijk hebben, hoe kunnen we zorg dragen dat er ook voor deze mensen een lichtpunt blijft aan de horizon. Christus gaf ons mee (matt 25:40) wat wij doen voor de minsten in onze samenleving  hebben wij gedaan voor hem.

Wat is het dan een voorrecht om op deze wijze dienend te kunnen zijn voor de Gemeente Opsterland.