Bestuur

Voorzitter Douwe Wagenaar

Secretaris/notulist Gerrit van der Velde

Penningmeester Debora Veldman

Webmaster en ICT zaken Hendrik Veenstra

Alg. bestuurslid Hans Bruinsma

Alg. bestuurslid Trientsje van der Molen