Rob Jonkman

Naam: Rob Jonkman
Geboortedatum/geboorteplaats: 26 augustus 1960 te Rotterdam
Burgerlijke staat: Gehuwd, beide zonen reeds getrouwd
Beroep: Wethouder

Beleidsterreinen: Financiën, Sport, Cultuur, Monumenten, Gemeentelijke eigendommen, Interne organisatie en P&O, Grondexploitatie en het Polderhoofdkanaal.

Werk naast CU: Kerkelijk actief en Cultuurwetenschappen studerend. 

Motivatie CU: De gemeentepolitiek spreekt mij aan omdat deze vaak concreet en "dicht bij huis" is. Het is een uitdaging om in deze seculiere tijd politiek te mogen bedrijven met het Woord van God als uitgangspunt."

Motivatie wethouderschap: Als raadslid heb je een veelal kaderstellende en controlerende taak, wat mooi is. Als wethouder mag je echter vorm geven aan de uitvoering van een coalitieakkoord, waar je als partij aan heb meegeschreven. Dan kun je laten zien waar je voor staat en een deel van je doelstellingen op jouw manier realiseren. Als wij daarbij vragen om Gods leiding en wij bevinden ons op een positie, die Hij voor ons heeft bestemd, brengt dat een grote verantwoordelijk met zich mee, maar mijn overtuiging is dat ik het niet alleen hoef te doen. Het is mooi om vanuit die overtuiging te mogen opereren.