Gerrit Weening

Mijn naam is Gerrit Weening Fractievoorzitter ChristenUnie Opsterland
Ik ben geboren in 1951, getrouwd en samen hebben we vier kinderen en inmiddels acht kleinkinderen. In januari 2016 ben ik met pensioen gegaan en geniet nu van de rust. Mijn kinderen en kleinkinderen krijgen nu volop aandacht en daar hebben ze ook recht op.

Vanaf 2002 ben ik Gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Opsterland. De laatste jaren neem ik de taak van fractievoorzitter op me. Als volksvertegenwoordiger en als lokaal politicus ben ik bereid de inwoners van onze gemeente met raad en daad bij te staan. Dat geldt niet alleen voor de eigen achterban, maar voor alle inwoners. Ik geloof dat ieder mens gaven heeft gekregen van de Schepper van het leven. De gaven die God mij heeft gegeven wil ik in dienst stellen van kerk, maatschappij en politiek. De ChristenUnie wil politiek bedrijven die gegrond is op de Bijbel. Een bijzondere opdracht die de Bijbel ons meegeeft is vooral omzien naar elkaar. Het rijk heeft de laatste jaren extra zorgtaken overgeheveld naar de gemeenten en het is aan de gemeenten om die uit te voeren. Het is een grote uitdaging om met weinig middelen de kwetsbare groepen in onze samenleving een dragelijk leven te geven. De fractie van de ChristenUnie Opsterland zal kritisch kijken naar de uitvoering en zal wanneer dat nodig mocht zijn kritische vragen stellen.

Een stem op de ChristenUnie is een steun in de rug voor behouden en eerlijke politiek.