Bezoek EU Parlement in Brussel

naar_eu_smallmaandag 27 november 2017 19:12

De gemeenteraad, het MT en het college van Opsterland heeft donderdag 23 november 2017 een bezoek gebracht aan het Europees Parlement in Brussel.

De gemeenteraad, het MT en het college van Opsterland heeft donderdag 23 november 2017 een bezoek gebracht aan het Europees Parlement in Brussel.
De raad heeft zich laten voorlichten over de Europese besluitvorming en bezocht onder andere het Europees Parlement en het Comité van de Regio’s. Er werd gesproken met parlementariërs, een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering in Brussel en met medewerkers van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Tijdens de lunch heeft Peter van Dalen (ChristenUnie) ons verteld over het werk in het Europees Parlement. Hij komt in actie tegen onrecht in de wereld en knokt voor wie vergeten dreigen te worden en hij maakt zich sterk voor de vrijheid om te geloven. Verder is hij actief bezig met het Europese visserij beleid. Ook het transportbeleid heeft hij in zijn portefeuille.

Onze wethouder Rob Jonkman heeft ook een bijzondere plaats ingenomen in Brussel. Namens de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) vertegenwoordigt Rob Jonkman onder andere de plattelandsgemeenten in het Comité van de Regio’s, een adviesorgaan voor de Europese Commissie, de Raad en het Parlement. Hij maakt deel uit van de ECR fractie, dezelfde politieke groep waar Peter van Dalen in het Europees Parlement lid van is.

Het is belangrijk om ook in Brussel het geluid van de ChristenUnie te laten horen!

Op bovenstaande foto staan raad, college en enkele afdelingshoofden samen met Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie). Het was een zeer geslaagde dag.

« Terug