Algemene beschouwingen 2020

sprekerstafelzaterdag 05 september 2020 21:30

Fractievoorzitter Gerrit Weening heeft op de begrotingsvergadering de volgende algemene beschouwingen voorgelezen:

Geachte raadsleden, college, ambtenaren en mensen die kijken of luisteren thuis of waar dan ook.
Mevrouw de Voorzitter, wanneer we de verantwoording 2019 doornemen mogen we constateren dat we heel veel hebben bereikt. Er is geen programma waar geen resultaten bij staan. Dat is wat mij betreft goed nieuws! De keerzijde is dat er ook altijd een kostenplaatje aan hangt. Waar we ons zorgen om moeten maken is het sociaal domein en met name om de jeugdzorg. Ik kom daar op terug. Ik heb het voorrecht al enkele jaren mee te lopen in de Opsterlandse Gemeenteraad. Ik heb dus ook de crisis meegemaakt van 2008 en opeenvolgende jaren. We zaten toen diep in de problemen en enkele bezuinigingsrondes hebben ons toen weer enig uitzicht gegeven. Voorzitter, de crisis waar we nu de laatste paar jaar in zitten is nog ernstiger dan in 2008. We worden nu geconfronteerd met taken die we hebben uit te voeren zonder dat het Rijk daar voldoende middelen tegenover zet. Een oud frysk spreekwoord zegt: men moat net mear túch opsette as it skip drage kin. Een bezuingingsronde van het Rijk betekent voor de gemeenten interen op de reserves en ploeteren om het hoofd boven water te houden. In 2015 heeft decentralisatie plaatsgevonden en zijn taken overgeheveld naar gemeenten. We waren eigenlijk wel trots op  dit besluit want taken dichtbij uitvoeren is beter dan op afstand. Wanneer je terug bladert naar de toenmalige opzet dan vraag je je af wat er over is van de beloften van het Rijk. Ik citeer, de geldstromen aan de gemeenten worden envoudig ingericht, gemeenten krijgen één budget om participatie in de maatschappij te bevorderen, besteding wordt overzichtelijker en als laatste belofte, de rijksoverheid geeft de gemeenten beleidsvrijheid om hun nieuwe taken uit te voeren. Voorzitter, ik heb het al eerder gezegd, actievoeren past niet bij de ChristenUnie, we zijn nederig en dienend. Toch doe ik een oproep aan de raad en college om alles uit de kast te halen en het rijk te laten weten dat het nu menens is. Voorzitter, hoe werken we de tekorten weg de komende jaren is de vraag. Moeten we het zwembad Bakkeveen sluiten, perse niet! Moeten we nog meer bezuinigen op de bibliotheken? Ik denk het niet! Moeten de plannen die vanuit de dorpen zichtbaar worden in de kooelkast zetten? ik denk het niet! Moeten we de OZB drastisch verhogen zoals zoveel gemeenten doen? Dat is niet volgens de afspraak. Moeten we weer wachtlijsten accepteren, moeten we alleen zorg verlenen wanneer er nog budget is? Wie betaald dan de rekening? Zo zijn er verschillende zaken te noemen die beinvloedbaar zijn, maar niet redelijk. Echter, wij zijn van mening dat de tekorten in de zorg, die zorgen voor een negatief beeld, gedekt behoren te worden uit de middelen die we daarvoor behoren te ontvangen. College, kom op voor de goede zaak en haal alles uit kast! Op welke manier gaat het rijk de kosten dekken m.b.t. de coronacrisis? Of laten we ons weer een oor aannaaien? Voorzitter, ook willen we enkele zaken noemen die mogelijk onderzocht kunnen worden om het negatieve beeld wat aan te passen. Kan er meer gehaald worden uit de OWO samenwerking? Zijn er nog onderdelen waar we samen kunnen werken en op die manier de kosten te kunnen drukken? We roepen de stuurgroep op om te kijken naar de mogelijkheden. Misschien kan er nog gekeken worden naar de eigen organisatie. Fijn dat er vanuit de dorpen initiatieven ontstaan als het om wonen gaat. In elk geval is er behoefte aan seniorenwoningen in Ureterp en Bakkeveen. Dit zou de doorstroom kunnen bevorderen. Op naar de 30.000 inwoners! Is er nog onroerend goed wat we in de etalage kunnen gaan zetten? Is het niet redelijk dat de bediening van bruggen door de pleziervaaart wordt bekostigd? Geef initiatieven voor zonneparken extra aandacht zodat de regio daarvan ook kan profiteren. Projecten voor de dorpen kunnen dan een bezuiniging opleveren. Voorzitter, ik ga afronden, veel lof voor onze burgemeester hoe ze de taken oppakt m.b.t. de regiodeal. Een mooi voorbeeld van goede samenwerking waarin Opsterland een trekkende rol vervuld. Ik wil alle fracties, het college, de griffie en ambtelijke organisatie bedanken voor de fijne samenwerking en ik wens u allen Gods zegen toe op de taak die u mag vervullen.

Gerrit Weening
Fractievoorzitter ChristenUnie Opsterland

 

 

 

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen 2020'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.