Kandidatenlijst GR2018 ChristenUnie Opsterland

Knop kandidatenlijst 304x65maandag 19 maart 2018 12:16

ChristenUnie Opsterland heeft kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld

Op 7 dec 2017 heeft de ChristenUnie Opsterland haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Op deze avond zijn de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld. Bijna alle personen van deze lijst waren aanwezig en van iedereen is een korte presentatie gemaakt; van de eerste vier kandidaten tevens een videofilm. Deze informatie zal binnenkort te zien zijn op de website https://opsterland.christenunie.nl

Op deze ledenvergadering is Gerrit Weening (66) (zie foto) opnieuw tot lijsttrekker gekozen. Weening zit al vanaf 2002 onafgebroken namens de ChristenUnie in de gemeenteraad. Nummer 2 op de lijst is wethouder Rob Jonkman (57). Jonkman is na de verkiezingen opnieuw beschikbaar voor deze functie. De nummer 3 op de lijst is Oebele van der Veen (44). Van der Veen is sinds 2014 raadslid en in het dagelijks leven accountmanager. De nummer 4 op de lijst is Willem Jongsma (Dzn) (57). Jongsma is bestuursdirecteur VCSO en ook directeur van CBS de Arke in Nij Beets.

Alle kandidaten brengen hun eigen kwaliteiten mee, vaak zijn ze maatschappelijk en/of kerkelijk actief. Op de lijst staan nog 16 kandidaten; in totaal 20, 14 mannen en 6 vrouwen uit 7 verschillende Opsterlandse dorpen.

"Geloof in de Politiek" wordt de slogan voor de verkiezingen van 21 maart 2018, de aanwezige leden hebben deze slogan en de speerpunten voor de verkiezingscampagne vastgesteld.

De totale kandidatenlijst ziet er als volgt uit en is ook via Youtube te bekijken:

Youtube filmpje met de kandiaten

1

Gerrit Weening

Ureterp

2

Rob Jonkman

Siegerswoude

3

Oebele van Veen

Ureterp

4

Willem Jongsma

Frieschepalen

5

Johannes Marinus

Ureterp

6

Anne Bonthuis

Ureterp

7

Debora veldman

Langezwaag

8

Tjerk de reus

Nij Beets

9

Jan Marten de Goede

Beetsterzwaag

10

Jack Jongsma

Ureterp

11

Ria Jongsma

Ureterp

12

Tjeerd van der Vaart

Ureterp

13

Gerard Hoekstra

Ureterp

14

Arjen Bergsma

Nij Beets

15

Tjitske Spinder

Bakkeveen

16

Dirkje Stelpstra

Ureterp

17

Jos Welfing

Bakkeveen

18

Baukje Timmermans

Beetsterzwaag

19

Tinie van der Woude

Ureterp

20

Gerben Poortinga

Ureterp

Lijsttrekker Gerrit Weening

« Terug